Kivääriammuntaharjoitus Loimaan Laukojien radalla: 15.8.2018 klo 18:00. Toiminnallinen ammuntaharjoitus.