Yhdistyksen historia

Loimaan Laukojat on perustettu 50-luvun puolivälissä, joten se on yksi Suomen vanhimmista ampumaseuroista.

Seuran perustaminen

Loimaan seudulla oli esiintynyt tarvetta ampumaseuran ja -radan perustamiselle 50-luvun puolivälissä. Riistanhoitoyhdistys oli kutsunut koolle erinäisiä yhdistyksiä neuvonpitoon Saviseudun Osuuskaupan baariin 29.6.1956. Asian tiimoilta pidettiin ns. ratatoimikunnan toinen kokous 20.7.1956.

Toimikuntaan kuuluivat : Puheenjohtaja Hugo Barcer, sihteeri Yrjö Salminen ja jäseninä Kustaa Häyry, Urho Vähätalo, Veikko Kärki, Väinö Iso-Soina, Eino Vuori, Eino Salin, Into Lentovaara ja Paavo Ala-Nissilä.

Ampumatoimikunta kokoontui Saviseudun Osuuskaupan baariin 30.10.1956 ja silloin päätettiin perustaa Loimaalle ampumaseura, joka kuului alajaostona Turun Seudun Ampujiin. Kustaa Häyryn ehdotuksesta seuran nimeksi tuli Laukojat.

Ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Toivo Vastamäki, sihteeri Tarmo Lieskivi ja jäseninä Hugo Barcer, Yrjö Salminen, Kustaa Häyry, Urho Vähätalo, Veikko Kärki, Väinö Iso-Soina, Eino Vuori, Eino Salin, Into Lentovaara, Paavo Ala-Nissilä ja Erkki Sinisalo. Rahastonhoitajana toimi Bruno Niemi.

Ampumalajeina olivat silloin alussa pienoiskivääri ja -pistoolilajit, skeet ja hirviammunta. Pakolliseksi tulleen hirvimerkkikokeen suorittamiseen oli koko syksyn ammuttu hirvikokeita. Ensimmäiset pienoiskiväärikilpailut pidettiin 20.10.1957.

Radan rakentaminen oli ollut käynnissä koko 1956 syyskesän ja siitä eteenpäin. Rata rakennettiin aivan talkoovoimin ja suurilta osin myös Loimaalaisten yritysten ja liikelaitosten lahjoitusten ja avustusten turvin.

Lupa rata-aluenn rakentamiseen nykyiseen paikkaan saatiin 15.12.1960. Nykyisen radan avajaiskilpailu pidettiin 14.10.1962.

25.9.1963 aloitettiin keskustelu eroamisesta Turun Seuden Ampujista ja oman itsenäisen ampumaseuran perustamisesta.

Omaksi itsenäiseksi seuraksi loimaan laukojat ry on rekisteröity 24.4.1964

Alkuaikojen noin 50 jäsenen seurasta on vuosien saatossa tullut noin 200 jäsentä käsittävä, vireästi toimiva urheiluammuntaa harrastava seura.

Seuralla on erittäin vireää toimintaa harjoittava haulikko-, pistooli-, riistamaali- ja practical jaosto. Pienoiskiväärijaosto on viime vuosina kärsinyt osallistujapulaa, joten sinne toivotaan lisää harrastajia. Myös ilma-ase jaosto on toiminut vireästi omalla sarallaan.

Uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita kaikkiin jaostoihin, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä jaostojen vetäjiin lisätietojen saamiseksi. Jäsenhakemuskaavake löytyy mm. sivujen etusivulta.